Kalendarz

lipiec 2024
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Scenariusz spotkania Zespołów Synodalnych

(parafialnych, wspólnotowych, życia konsekrowanego, seminarium duchowne, młodzieżowych, osób starszych, ruchów i stowarzyszeń oraz innych)

Wprowadzenie

 1. Pierwszym krokiem rozpoczynającym prace synodalne w parafii jest powołanie zespołów synodalnych (parafialnych, wspólnotowych, młodzieżowych, seminarium duchowne, ruchy, stowarzyszenia).
 2. W grupie synodalnej należy wybrać odpowiedzialnego, który będzie przewodniczył spotkaniom i przekaże wypracowane wnioski Diecezjalnemu Zespołowi Synodalnemu.
 3. Na spotkaniach zespołu należy omówić dziesięć zasadniczych tematów zaproponowanych przez Stolicę Apostolską. Pytania towarzyszące z zaproponowanych tematów mogą być wykorzystane jako punkt wyjścia do dyskusji. Częstotliwość spotkań uzależniona od konkretnej sytuacji danego zespołu.
 4. Spotkania rozpoczynamy modlitwą i rozważaniem Słowa Bożego. Następnie prowadzący wprowadza w temat. Na spotkaniu dajemy możliwość wypowiedzenia się każdemu, kto tego chce.
 5. Kolejnym krokiem po zakończeniu dyskusji stanowi podsumowanie spotkania i spisane wnioski, które zostaną przekazane Diecezjalnemu Zespołowi Synodalnemu.
 6. Spotkanie kończymy modlitwą i ustala się termin kolejnego spotkania.
 7. Na spotkanie przynosimy Pismo Święte.

 1. I.Towarzyszenie
 1. Modlitwa

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.

Amen.

 1. 2.Fragment Pisma Świętego – Droga do Emaus (Łk 24, 13-32).
 1. 3.Refleksja nad Słowem Bożym

W ciszy przeprowadzamy osobistą refleksję nad usłyszanym Słowem, prosząc Ducha Świętego o światło i mądrość na czas spotkania.

 1. 4.Pytania do refleksji synodalnej

W Kościele jesteśmy na tej samej drodze.

v  Kim są ci, którzy „podążają razem” w waszym lokalnym Kościele?

v  Kiedy mówimy „nasz Kościół” to jak to rozumiemy? Kto do niego należy?

v  Z kim należy iść razem? Kto nas o to prosi?

v  Kim są ci z którymi możemy iść a są poza granicami kościelnymi?

v  Jakie są grupy pozostawione na marginesie Kościoła?

 1. 5.Dyskusja
 1. 6.Spisanie wniosków

 1. II.Słuchanie
 1. Modlitwa

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.

Amen.

 1. 2.Fragment Pisma Świętego – Uzdrowienie głuchoniemego (Mk 7, 31-37).

 

 1. 3.Krótka medytacja osobista nad Słowem Bożym

W ciszy przeprowadzamy osobistą refleksję nad usłyszanym Słowem, prosząc Ducha Świętego o światło i mądrość na czas spotkania.

 1. Pytania do refleksji synodalnej

Słuchanie jest pierwszym krokiem dialogu. Wymaga jednak otwartego umysłu i serca.

v  Kogo nasz kościół lokalny winien słuchać?

v  Jak są słuchani świeccy, młodzi, kobiety, mężczyźni, starzy, chorzy, kapłani?

v  Jak są słuchani odrzuceni, będący w mniejszości i wykluczeni?

v  W jaki sposób wsłuchujemy się w kulturowy i społeczny kontekst w którym żyjemy?

 1. 5.Dyskusja

 

 1. 6.Spisanie wniosków

 1. III.Zabieranie głosu
 1. Modlitwa

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.

Amen.

 1. 2.Fragment Pisma Świętego – Przemowa Gamaliela (Dz 5, 34-42).

 

 1. 3.Krótka medytacja osobista nad Słowem Bożym

W ciszy przeprowadzamy osobistą refleksję nad usłyszanym Słowem, prosząc Ducha Świętego o światło i mądrość na czas spotkania.

 1. 4.Pytania do refleksji synodalnej

Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą, łącząc prawdę, wolność i miłość.

v  W jaki sposób promujemy wolny i autentyczny styl komunikacji wewnątrz wspólnoty kościelnej?

v  Jak mamy styl komunikacji ze społeczeństwem?

v  Jak nam się udaje powiedzieć to, co jest ważne dla naszego życia wiarą?

v  Kto przemawia w imieniu wspólnoty chrześcijańskiej w której żyjemy?

 1. 5.Dyskusja

 

 1. 6.Spisanie wniosków

 1. IV.Celebrowanie

 

 1. Modlitwa

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.

Amen.

 1. Fragment Pisma Świętego – Jezus celebruje czytanie Słowa Bożego w synagodze w Nazarecie (Łk 4, 16-22).
 1. 3.Krótka medytacja osobista nad Słowem Bożym

W ciszy przeprowadzamy osobistą refleksję nad usłyszanym Słowem, prosząc Ducha Świętego o światło i mądrość na czas spotkania.

 1. 4.Pytania do refleksji synodalnej

Wspólne słuchanie Słowa Bożego i celebrowanie są drogą „podążania razem”.

v  Modlitwa i celebracja liturgiczna inspirują do bycia we wspólnocie. W jaki sposób służy to „podążaniu razem”?

v  W jaki sposób krzewimy wspólne uczestnictwo w liturgii?

v  Jak wypełniamy funkcję uświęcenia?

v  Jaką przestrzeń przeznacza się na wykonywanie posługi lektora i akolity?

 1. 5.Dyskusja

 

 1. 6.Spisanie wniosków

 1. V.Współodpowiedzialność w misji
 2. Modlitwa

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.

Amen.

 1. 2.Fragment Pisma Świętego – Posłanie uczniów (Łk 10, 1-10).
 1. 3.Krótka medytacja osobista nad Słowem Bożym

W ciszy przeprowadzamy osobistą refleksję nad usłyszanym Słowem, prosząc Ducha Świętego o światło i mądrość na czas spotkania.

 1. 4.Pytania do refleksji synodalnej

Uczestnictwo w misji stanowi zadanie dla każdego ochrzczonego.

v  W jaki sposób każdy ochrzczony jest powołany do bycia uczestnikiem misji?

v  W jaki sposób wspólnota wspiera zaangażowanych w służbę Kościoła, społeczeństwa?

v  W jaki sposób dokonuje się rozeznanie do uczestnictwa w misji?

v  W jaki sposób włączane i dostosywane są tradycje dotyczące stylu synodalnego?

 1. 5.Dyskusja

 

 1. 6.Spisanie wniosków

 1. VI.Prowadzenie dialogu w Kościele i społeczeństwie

 

 1. Modlitwa

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.

Amen.

 1. 2.Fragment Pisma Świętego – Nikodem u Jezusa (J 3, 1-18).
 1. 3.Krótka medytacja osobista nad Słowem Bożym

W ciszy przeprowadzamy osobistą refleksję nad usłyszanym Słowem, prosząc Ducha Świętego o światło i mądrość na czas spotkania.

 1. 4.Pytania do refleksji synodalnej

Dialog jest drogą wzajemnego szacunku. Obejmuje zarówno milczenie, słuchanie i wymianę zdań. Dialog zbiera doświadczenia ludzi i narodów.

v  Jakie są miejsca i sposoby dialogu w Kościele?

v  W jaki sposób rozwiązywane są różnice poglądów, konflikty i trudności?

v  W jaki sposób krzewimy współpracę wewnątrzkościelną?

v  Jakie są doświadczenia dialogu z innymi religiami i niewierzącymi?

v  W jaki sposób Kościół uczestniczy w dialogu ze światem?

 1. 5.Dyskusja

 

 1. 6.Spisanie wniosków

 1. VII.Dialog z innymi wspólnotami chrześcijańskimi

 

 1. Modlitwa

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.

Amen.

 1. 2.Fragment Pisma Świętego – Przemowa Piotra (Dz 10, 34-43).

 

 1. 3.Krótka medytacja osobista nad Słowem Bożym

W ciszy przeprowadzamy osobistą refleksję nad usłyszanym Słowem, prosząc Ducha Świętego o światło i mądrość na czas spotkania.

 1. 4.Pytania do refleksji synodalnej

Dialog między chrześcijański zajmuje szczególne miejsce w drodze synodalnej. Zjednoczeni jednym chrztem szukamy wspólnego miejsca w świecie.

v  Jakie relacje mamy z braćmi różnych chrześcijańskich wyznań?

v  Jakich obszarów dotyczą?

v  Jakie owoce są z dialogu z braćmi innych wyznań chrześcijańskich?

v  Jakie są trudności?

 1. 5.Dyskusja

 

 1. 6.Spisanie wniosków

 1. VIII.Władza i uczestnictwo

 

 1. Modlitwa

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.

Amen.

 1. 2.Fragment Pisma Świętego – Matka synów Zebedeusza (Mt 20, 20-23).

 

 1. 3.Krótka medytacja osobista nad Słowem Bożym

W ciszy przeprowadzamy osobistą refleksję nad usłyszanym Słowem, prosząc Ducha Świętego o światło i mądrość na czas spotkania.

 1. 4.Pytania do refleksji synodalnej

Kościół synodalny jest Kościołem współodpowiedzialnym za siebie i świat. Ma uczestnictwo we władzy.

v  Jak sprawowana jest władza w naszym Kościele partykularnym, w parafii?

v  Jakie są praktyki pracy zespołowej?

v  Jaka mamy współodpowiedzialność za wspólnotę?

v  Jakie posługi wiernych świeckich są we wspólnocie kościelnej?

 1. 5.Dyskusja

 

 1. 6.Spisanie wniosków

 1. IX.Rozeznawanie i podejmowanie decyzji
 1. Modlitwa

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.

Amen.

 1. 2.Fragment Pisma Świętego – Wybór Macieja (Dz 1, 15-26).

 

 1. 3.Krótka medytacja osobista nad Słowem Bożym

W ciszy przeprowadzamy osobistą refleksję nad usłyszanym Słowem, prosząc Ducha Świętego o światło i mądrość na czas spotkania.

 1. 4.Pytania do refleksji synodalnej

Rozeznawanie na drodze synodalnej jest pewnym stylem. Towarzyszy temu obecność Ducha Świętego, któremu należy być posłusznym.

v  Za pomocą jakich procedur i metod rozeznajemy i wspólnie podejmujemy decyzje?

v  Jak krzewimy udział w podejmowaniu decyzji w łonie wspólnot zorganizowanych hierarchicznie?

v  Jak łączymy fazę konsultacyjną z decyzyjną?

v  W jaki sposób promujemy przejrzystość podejmowanych decyzji i rozliczeń?

 1. 5.Dyskusja

 

 1. 6.Spisanie wniosków

 1. X.Formowanie synodalności

 

 1. Modlitwa

Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków.

Amen.

 1. 2.Fragment Pisma Świętego – Postanowienia Synodu Jerozolimskiego (Dz 15, 22-35).

 

 1. 3.Krótka medytacja osobista nad Słowem Bożym

W ciszy przeprowadzamy osobistą refleksję nad usłyszanym Słowem, prosząc Ducha Świętego o światło i mądrość na czas spotkania.

 1. 4.Pytania do refleksji synodalnej

Podążanie razem jest powołaniem do formacji osoby ludzkiej, chrześcijanina, rodziny i wspólnoty.

v  Jak kształtujemy osoby, w szczególności te, które pełnią funkcje we wspólnocie chrześcijańskiej?

v  Jaką formacje proponujemy w zakresie rozeznawania i sprawowania władzy?

v  Jakie mamy narzędzia, które pozwalają nam rozeznać dynamikę kultury, społeczeństwa?

v  Jaki wpływ na nas ma styl życia kościoła?

 1. 5.Dyskusja
 1. 6.Spisanie wniosków.