Kalendarz

maj 2024
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Rys historyczny: Parafia została ufundowana w 1375 r. lub 1385 r. przez Dobiesława, kasztelana krakowskiego oraz Jacussiusa, jego brata, stolnika krakowskiego. Pierwotny kościół był drewniany, wzniesiony prawdopodobnie przez Mikołaja z Młynów, prepozyta skalbmierskiego i kanonika krakowskiego. W poł. XV w. jest już w Michałowie kościół murowany z kamienia, konsekrowany w 1620 r. przez bpa Tomasza Oborskiego.
Miejscowi dziedzice zabiegali o swój kościół. Było w nim Bractwo Pocieszenia NMP, był też obraz NMP z wotami, zabrany przez Austriaków w 1807 r. Pomimo sukcesywnych ulepszeń i fundacji, kościół, szczególnie po dwóch pożarach, znacznie podupadł.
Obecny kościół wzniesiono w latach 1852-1853 wg projektu Felicjana Frankowskiego, kosztem – jak pisze w swej monografii ks. Jan Wiśniewski  – „miejscowych parafian i dziedziców, jak Amelii Dembińskiej, dziedziczki Michałowa, kolatorki kościoła, dziedziców wsi Zagajówek Hippolita i Magdaleny z Kollerów, małżonków Tapenów i miejscowego proboszcza , ks. Konstantego Rodkiewicza”. Kościół był konsekrowany 26 maja 1891 r. przez bpa Tomasza Kulińskiego.
Kościół jest orientowany, murowany, jednonawowy, z krótkim zamkniętym wielobocznie prezbiterium, węższym od nawy, oddzielonym od niej  tęczą, na zewnętrznej elewacji – pilastry. W głównym ołtarzu – obraz z wyobrażeniem śmierci św. Franciszka, podtrzymywanego przez aniołów. W owalu powyżej jest św. Florian. W narożnikach stoją boczne ołtarze: św. Wawrzyńca, patrona parafii i Matki Bożej z Dzieciątkiem, w charakterystycznej koronie. Stacje Drogi Krzyżowej – współczesne.