ks. Sławomir Olszewski (od 2015 r.)


Poprzedni księża proboszczowie:

- ks. Stanisław Klimczyk - do 1938,
- ks. Bolesław Gadomski - 1938-1944,
- ks. Wojciech Zawadzki - 1944-1948,
- ks. Józef Niepsuj - 1948-1957,
- ks. Zdzisław Wesołowski - 1957-1973,
- ks. Adam Kwiatek - 1973 - 2005,
- ks. Jerzy Piwowarczyk  - 2005 - 2015.

 

Księża pochodzący z parafii:

+ ks. Zbigniew Socha - 1975 (Zgromadzenie Księży Salwatorianów),
- ks. Bronisław Pituła - 1983 (Kielce) - pracuje w par. Niedźwiedź od 2003 r.
- ks. Krzysztof Toboła - 2005 ( Kielce) - pracuje w par. Tczyca od 2016 r.